Xe máy xúc, người sắt, đội trưởng mỹ – đồ chơi trẻ em F126P Kid Studio là video về đồ chơi có nội dung: Các xe ô tô đang đi làm việc thì bị người khổng lồ xanh phá đám, sau đó đội trưởng mỹ và người sắt đến chiến đấu với người khổng lồ xanh để cứu giúp các xe ô tô bị nạn rất hay cho các bé xem. #kidstudio

Website:
Facebook:
Twitter:

Copyright © Funtime Media Corp. JSC

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *