www.ngolongnd.net – Việc làm – tin học- chia sẻ

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Hằng [Kinley] Nguyễn January 2, 2020 at 10:08 am

lần sau làm clip, anh nên xem xét kỹ lưỡng và test trước. tránh mất thời gian mấy chỗ quên này nọ rồi nhầm này nọ.
ý kiến riêng. cảm ơn đóng góp video của anh !

Reply

Ngọc Nhứt Võ January 2, 2020 at 10:08 am

muốn chuyển hình ảnh thành chữ trong word để chỉnh sửa thì làm sao vậy anh,giúp e với

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *