Cách làm landscape (tô vật liệu, trồng cây…) trong unreal engine 4 với file nguồn từ revit, để làm ứng dụng thực tế ảo.

My Facebook:

#MinhNhatVR #RevitVR #BimVR

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *