VNDC là một loại stablecoin được phát triển bởi Liên minh VNDC. Là đồng tiền mã hóa được phát triển dành riêng cho cộng động Trader Việt Nam.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *