Nhật ký sinh viên dâm dê

Lúc mới gặp Cô con cu Em bỗng cứng ngắt
Vì Cô mang tên Huyền Trâm với khuông mặt dâm
Cô làm giáo viên trong trường tuyển tập một bày dâm
Hai chân Cô đứng cong đà kiềng đúng dáng thần dâm
Đến khi dâm dê với Cô Em mới thấy thấm
Vú Cô lếp còn bị thâm
Lòn Cô toét loét còn bị bầm
Cô chắc đã dâm dê khá nhiều anh
Dù được bất kì trai nào dâm dê
Cô vẫn thấy sướng trong tâm
Chắc cái lòn Cô thích ngậm
Dù Cô không bị hâm
Cô luôn để các anh cu to trong tầm
Các anh cu to hãy ra khỏi bụi rậm
Đảm bảo được cái lòn Cô ấy ngậm
Dù điện nước đều thâm nhưng Cô rất dâm
Một đêm làm 2, 3 phát sướng trong tâm
Dùng BCS Dulex kéo dài cho thêm thấm
Nếu là thần dâm thì đừng kết thúc âm thầm
Bắn tinh trùng vào miệng cho Cô ấy ngậm
Cô ấy sẽ cảm ơn tận tâm
Em đã 1 thời dâm dê với Cô
Cu Em to nhưng Em chỉ biết câm
Vì Cô ấy quá dâm Em không có xứng tầm
Nay trình bày cho các thần dâm
Nhờ các chú phục vụ Cô ấy tận tâm
…..

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *