VIDEO PHẦN MỀM BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN NƯỚC, PHẦN MỀM BÁN HÀNG TOÀN CẦU
– Báo cáo doanh thu – lợi nhuận,
– Lợi nhuận theo từng khách hàng – Đơn hàng
– Quản lý Xuất Nhập Tồn kho,
– Công nợ phải thu – phải trả,
– Tích lũy điểm cho khách hàng,
– Tự động bán những mặt hàng mà khách đã mua trước đây,
– Bán giá theo từng khách hàng.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *