Video hướng dẫn bài nhảy đồng diễn thứ hai “Welcome to Da Nang” tại Ngày hội Tân Sinh viên 23/6/2019 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng – www.cep.edu.vn

143 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *