Xác định tầm quan trọng của tiếng Anh, từ năm học 2011 – 2012, TP Uông Bí là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện và duy trì tốt việc dạy và học chính khóa môn tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: [email protected]

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *