Tứ hành xung tuổi mão gồm các tuổi nào ? Ý nghĩa của đội ngũ tứ hành xung tuổi mão. Cách hoá giải nhóm tứ hành xung tuổi mão.

Tứ hành xung là gì ?

Người xưa lấy những con vật thân thiện có cuộc sống nhà nông để lập ra 12 con giáp, rồi dựa trên tập quán sinh hoạt của nó để đặt ra địa chi. Ví dụ như chuột thường phá vào ban đêm thì đặt giờ Tý, gà hoạt động giờ Ngọ… rồi trong khoảng đó đặt tuần tự thành 12 năm.

Trong Tứ hành xung, các con vật khắc nhau, hay ăn thịt nhau thường được cho vào một hàng ngũ. Những người trong cộng Tứ hành xung thường hay sở hữu tính cách nổi trội khác nhau, khắc khẩu hay khó cộng thị hiếu.

– Nhóm thứ nhất: Dần – Thân – Tỵ – Hợi

Trong bốn con giáp, Dần ứng có hành Mộc; Thân ứng có hành Kim, Hợi ứng mang hành Thủy và ghen ứng mang hành Hỏa. Theo ngũ hành thì Dần khắc chế Thân. Tỵ khắc chế Hợi.

– Hàng ngũ thứ hai: Thìn – Tuất – Sửu – Mùi

Trong đội ngũ, Thìn khắc chế và kị Tuất. Sửu khắc chế Mùi. Còn Thìn chỉ xung mang Sửu, Mùi. Tuất chỉ xung sở hữu Sửu và Mùi.

– Nhóm thứ ba: Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Mão ứng sở hữu hành Mộc, Dậu ứng với hành Kim, Tý ứng có hành Thủy, Ngọ ứng có hành Hỏa. Vậy nên, kết hợp mang ngũ hành thì Tý và Ngọ khắc kị, Mão và Dậu chống đối nhau mạnh. Nhưng Tý và Mẹo hay Dậu chỉ xung nhau chứ ko khắc mạnh. Ngọ sở hữu Mẹo hay Dậu cũng xung nhau chứ ko khắc chế.

>>>Tìm hiểu thêm: Sao hạn năm 2021 của 12 con giáp

Lực lượng tứ hành xung tuổi mão gồm:Tý – Ngọ – Mão – Dậu
Mỗi cụm tứ xung , ví như xét kỹ sẽ thấy:

1 – Tý và Ngọ khắc kị , chống đôi nhau mạnh. Còn Mẹo và Dậu cũng vậy. Nhưng Tý và Mẹo hay Dậu chỉ xung nhau chớ không khắc mạnh. Ngọ với Mẹo hay Dậu cũng xung nhau chứ ko khắc chế.

2 – Thìn khắc chế và kị Tuất. Sửu khắc chế Mùi. Còn Thìn chỉ xung sở hữu Sửu, Mùi. Tuất chỉ xung mang Sửu và Mùi.

3 – Dần khắc chế Thân. Tỵ khắc chế Hợi. Dần xung với Hợi . Thân cũng vậy .

Không những thế lưu ý Tứ hành xung lục hại (tuổi khắc):

1 – Mùi – Tý gặp nhau lắm tai họa

2 – Ngọ – Sửu đối sợ không may

3 – Tỵ – Dần tương hội thêm đớn đau

4 – Thân – Hợi xuyên nhau thật đắng cay

5 – Mão – Thìn gặp nhau càng khổ não

6 – Dậu – Tuất nọ trông lắm bi người nào

Thuyết âm dương ngũ hành

Âm dương:

Âm dương chẳng phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà tính chất của mọi hiên tượng mọi sự vật, trong toàn thể vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết.

Âm dương là hai mặt đối lập: tranh chấp – thống nhất, chuyển hoá lẫn nhau, dựa vào nhau mà còn đó, cùng triệt tiêu thay thế nhau. Trong dương với mầm mống của âm, ngược lại trong âm với mầm mống của dương. Trong số đông các yếu tố không gian, thời kì, vật chất ý thức đều sở hữu âm dương. Âm dương chẳng những biểu lộ trong toàn cầu hữu hình kể cả vi mô và vĩ mô mà còn miêu tả cả trong thế giới vô hình, hay gọi là thế giới linh tính như tư duy, cảm giác, tâm hồn …từ hiện tượng đến bản thể..

Ngũ hành:

Mang 5 hành: Hoả (lửa), Thổ (Đất), Kim (Kim loại), Thuỷ (nước, chất lỏng). Mộc (cây cỏ). Theo quan điểm thượng cổ thì mọi vật chất trong vũ trụ trước tiên do 5 hành ấy tạo nên.

Ngũ hành với quy luật sinh, khắc chế hoá lẫn nhau. Để bạn đọc dễ hiểu, dễ nhớ chúng tôi xin biểu thị luật tương sinh, tương khắc dưới dạng mấy câu ca dao sau:

Ngũ hành sinh:

Ngũ hành sinh thuộc lẽ thiên nhiên:

Nhờ nước cây xanh mới mọc lên (Thuỷ sinh mộc- màu xanh)

Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ (Mộc sinh hoả- màu đỏ)

Tro tàn tích lại đất vàng thêm (Hoả sinh thổ: Màu vàng)

Lòng đất tạo nên kim khí trắng ( Thổ sinh kim: màu trắng)

kim khí vào lò chảy nước đen (Kim sinh thuỷ- màu đen)

Ngũ hành tương khắc:

Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày ( Mộc khắc thổ: Tụ thắng tán)

Đất đắp đê cao ngăn lũ nước (Thổ khắc Thuỷ: Thực thắng hư)

Nước dội nhanh phổ biến tắt lửa ngay (Thuỷ khắc hoả: chúng thắng quả, phổ quát thắng ít)

Lửa lò nung chảy đồng, chì, thép (Hoả khắc kim: Tinh thắng kiên)

Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây ( Kim khắc mộc: cương thắng nhu).

Ngũ hành chế hoá:

Chế hoá là ức chế và sinh hoá phối hợp nhau. Chế hoá gắn liền cả tương sinh và tương khắc. Luật tạo hoá là: mọi vật có sinh phải có khắc, với khắc sinh, mới vận hành liên tục, tương phản tương thành mang nhau.

Mộc khắc Thổ thì con của Thổ là Kim lại khắc Mộc

Hoả khắc Kim thì con của Kim là Thuỷ lại khắc Hoả

Thổ khắc Thuỷ thì con của Thuỷ là Mộc lại khắc Thổ

Kim khắc Mộc thì con của mộc là Hoả lại khắc Kim

Thuỷ khắc Hoả thì con của Hoả là Thổ lại khắc Thuỷ

Giả dụ với hiên tượng sinh khắc thái quá không đủ, mất sự cân bằng, thì sẽ xảy ra biến hoá dị thường. Luật chế hoá duy trì sự cân bằng: bản thân mẫu bị khắc cũng cất đựng nhân tố (tức là con nó) để chống lại loại khắc nó.

Nguồn: tử vi ngày mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *