Khóa học Huấn luyện viên Yoga tại Yogadaily.
Học 1 lần, nhận 2 chứng chỉ HLV Yoga quốc tế và Việt Nam.
Được chứng nhận hợp pháp bởi tổ chức Yoga Alliance (Mỹ) và Sở Lao động – Thương binh – Xã hội HCM. Duy nhất tại Yogadaily.

Chi tiết khóa học:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *