Đê chuyển độ c sang độ f tủ lạnh beko
– mở tủ chuyển về ngăn mát
– nhấn giữ nút chuyển ngăn 10s

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *