ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨
ពាក្យសំខាន់ៗអំពីកាបោះឆ្នោត
(peaky saam khan ampi ka baohchhnaot )
Từ khóa về Bầu Cử

១.បោះឆ្នោត/baohchhnaot/ = V-Bỏ phiếu,bầu cử, N-Cuộc bầu cử
២.ថ្ងៃបោះឆ្នោត/thngai baohchhnaot/ = Ngày bầu cử
Vd: ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោត = Hôm nay là ngày bầu cử
៣.ឈ្នះបោះឆ្នោត/chhneah baohchhnaot/ = Thắng cuộc bầu cử
៤.Ở Nước Campuchia có nhiều Đảng nhưng hai Đảng lớn tranh bầu cử tranh chính quyền thì chỉ có hai Đảng lớn đó là :
៤.១.គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា /konabaksaabrachachn kampouchea / = Đảng nhân dân Campuchia (CPP ) (1981) – Hun Sen.
៤.២ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ /konabaksa sa ngrkoh cheate/ = Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia (CNRP) (1912)-Sam Rainsy.
៥. ការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្រ្ដ/karbaohchhnaot chreusa tamnang rea srd/ = Bầu cử đại diện
៦.ការបោះឆ្នោតជាតិ/karbaohchhnaot cheate/= Cuộc bầu cử quốc gia
៧.ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់/karbaohchhnaot khoum sangkeat/= Cuộc bầu cử xã
៨.ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី/kar baohchhnaot chreusareusa brathaneathibtei/ = Bầu cử tổng thống
៩. ហឹបឆ្នោត/hoeb chhnaot/ = Thùng phiếu bầu cử
១០. បន្ទប់បោះឆ្នោត/bantob baohchhnaot/= Phòng bỏ phiếu bầu cử
១១.សន្លឹកឆ្នោត/sanlukachhnaot/ = Lá phiếu bầu cử
១២. ការិយាល័យបោះឆ្នោត/kariyealy baohchhnaot/= Địa điểm (chỗ) bỏ phiếu bầu cử
១៣. កាបោះឆ្នោតដោយសំង៉ាក់/ka baohchhnaot daoy saam ngea k/ = Bầu cử kín (bí mật)
១៤. អណត្តិ /antte/ = Ủy nhiệm
១៥. គណបក្សនយោបាយ/konabaksa nyobeay/ = Đảng chính trị
១៦.គណបក្សកាន់អំណាច/konabaksa kanamnach/ = Đảng cầm quyền
១៧. គណបក្សប្រឆាំង/konabaksa brachheang/ = Đảng đối lập
១៨. គណបក្សជំទាស់/konabaksaachomteasa/ = Đảng đối lập
១៩. យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត/youtthoneakear khosanea baohchhnaot/ = Chiến dịch vận động bầu cử
២០. បេក្ខជន/ bekkhacho/ = Ứng cử viên
២១. បេក្ខភាពនាយករដ្ធមន្រ្ដី /bekkhaphap neayk r dth m nrdi/ = Ứng cử viên Thủ tướng.

(FB : Dara Lydia /E-mail: [email protected]
Zalo/Viber/WhatsApp: 0902822611)

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Trinh Trương December 20, 2019 at 9:34 am

Chị làm video nhạc khmer đi chị, zậy dễ học hơn

Reply

anhdung bui December 20, 2019 at 9:34 am

Chị nghe giọng nói dễ thương lắm ạ. Nhưng mà chị ơi bài 7 của gs Ngô Chân Lý sao không có, chị up lại đi

Reply

Rithy Kon Khmer December 20, 2019 at 9:34 am

សួស្ដី

Reply

Sihatours December 20, 2019 at 9:34 am

Chào chị ơi, truyền tải thông tin mà chị quên cập nhật thông tin sao á!, Nếu không mọi người sẽ hiểu lầm, không hay. Cuộc bầu cử kỳ này (2018) có 20 Đảng tham gia tranh cử, nhưng không có Đảng cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP), thân chào chị nhé.

Reply

lan le December 20, 2019 at 9:34 am

hi .chị khỏe không ah

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *