1/17. Giáo trình Photoshop:
2/17. Phím tắt Photoshop:
3/17. Giáo trình Camera Raw:
4/17. Bài tập tạo vùng chọn:
5/17. Bài tập Color Range:
6/17. Bài tập Refine Edge:
7/17. Bài tập Brush 1:
8/17. Bài tập Brush 2:
9/17. Bài tập xóa mụn:
10/17. Bài tập Content-Aware:
11/17. Bài tập cơ bản Layer:
12/17. Bài tập Quick Mask:
13/17. Bài tập chế độ hòa trộn Mode:
14/17. Bài tập tạo vùng chọn Channel:
15/17. Bài tập chụp ảnh Panorama:
16/17. Bài tập Puppet Warp:
17/17. Hướng dẫn học phần mềm của Tu Phan:
*****Tải ảnh miễn phí:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *