Lấy bối cảnh Hong Kong hỗn loạn của thập niên 1960 – 1970, Trùm Hương Cảng kết hợp hai nhân vật truyền kỳ của Hong Kong – trùm ma túy Hào Què và Thám trưởng Lôi Lạc. Đặc biệt, Trùm Hương Cảng còn là bộ phim đánh dấu sự hợp tác của Chung Tử Đơn và Lưu Đức Hoa trên màn bạc.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *