October 18, 2019

Trồng cây giữa khu chuồn Chim Yến – Không những mê khám phá chim mà còn rất Yêu thiên nhiên.Trồng mít, sầu riêng, Bơ , Táo, Dừa, nhiều loại,
Xung quanh khu chuồn chim của gia đình thì mình thích có vườn cây . Sáng xi gòn chiều có mặt trông cây. Không những mê khám phá Chim Yến mà còn thích thiên nhiên.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *