Đoàn khách chơi trò chơi hoạt náo/ team building với trang phục bà ba tại Hạ Thảo.
Liên hệ đặt tour/tiệc: 091 586 5050

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *