Một trò chơi mạo hiểm trên khu du lịch thác Datanla Đà lạt không dành cho người yếu tim.Nhưng so với các trò ở Vinpeal Nha trang thì chưa xi nhê gì.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *