HÌnh ảnh tranh cá chép Cửu Ngư Quần Tụ mang đến may mắn cho gia chủ, Cá Chép được xem là hiện thân của sự cần mẫu, ý chí vương lên và tinh thần vượt khó. Việc Cắ chép hóa Rồng là một minh chứng cụ thể cho hình tượng này.

Cửu Ngư Quần tụ có ý nghĩa : Thông báo sắp có hiện tượng may mắn xuất hiện, sự cố gắn được đền đắp, và là sự xuất hiện của hình tượng cá chép Hóa Rồng, Chuẩn bị có một Ông Cá Chép vượt qu thử thách để tiến đến cổng vũ môn.

Ví đây là điềm báo tốt đối vưới người làm ăn kinh doanh, việc đầu tư đã đến ngày hái quả, và việc công danh ắt sẽ đổ đạt….

Mua Tranh đến Không Gian gốm Bát Tràng

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *