YouTube
Kênh 1: (PUTIN TRẦN)
Kênh 2: (Conan HTV3 FC CONAN ANIME)
Kênh 3: (Conan HTV3 FC CONAN ANIME 2)

FACEBOOK
(HaiTrandinh)

Instargram
(trandinh4804)

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Aisuru -chan September 28, 2019 at 5:50 pm

conan HTV3 FC CONAN ANIME 2 nhớ mik ko

Reply

Aisuru -chan September 28, 2019 at 5:50 pm

mik chờ nha nhanh lên nhé ❤❤❤o((>ω< ))o

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *