Tour Thực Tập Tuyến VT- PT- NT- DL (Ngày 1)

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.Đây là video ghi lại quá trình thực tập tuyến VT- PT- NT- DL của sinh viên dòng lớp Hướng Dẫn Du Lịch khóa 13 lớp N03,4,5,6 của trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Hữu Chánh và thầy Nguyễn Hoàng Sang

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

One Response

  1. Sơn Trường

Leave a Reply