Mở Kinh Lên Rước Hên Vào Nhà Tài Lộc Vận May Tai Qua Nạng Khỏi Rất Linh Nghiệm

Kinh Phật Hay là kênh tổng hợp kinh tụng,thuyết pháp phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúc quý vi nghe kinh,pháp thân tâm an lạc .

🙏🌷🙏🌷🙏Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ đẻ theo dõi các video mới nhất từ Kênh :Phật Hay! Nam mô A Di Đà

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Huong Đang November 29, 2019 at 5:40 pm

Con cau xin me quan the am bo tat cuu kho cuu nan cho con gai cua con tro ve o voi con a di da phat

Reply

Tuấn Hoàng Minh Tuấn November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a Di Đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô quan tâm thế âm bồ tát nam mô đại chí thế bồ tát nam thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô đại địa tạng Vương bồ tát

Reply

sau nguyen November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a Di Đà Phật 🌹🌹🌹🙏🙏🙏💓

Reply

Chi Nguyễn November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a di đà phật 🙇🙇🙇🙇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply

Phu phan November 29, 2019 at 5:40 pm

A DI ĐA PHÂT NAM MÔ BÔN SU THÍCH CA MÂU NI PHÂT NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BÔ TÁT

Reply

Chi Nguyễn November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏📿🙇🙇🙇🙇🙇

Reply

Tan Chau November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam Mo Bon Su Thich Ca Mo Ni Phat , Nam Mo A Di Da Phat , Nam Mo Dai Bi Quan The Am Bo Tat 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Reply

Anh Nguyen November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mo a di da phat

Reply

le thinh November 29, 2019 at 5:40 pm

nam mo a di da phat con cau sinh quan the ma bo tat do ho cho gia dinh con tai qua nang khoi a di da phat

Reply

Chi Nguyễn November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a di đà phật 🙇🙇🙇🙇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Reply

Nga Nguyen November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a di đà phật đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát con cầu xin cho tất cả người phàm mắt thịt chúng con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ

Reply

Nghĩa Phạm November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a di đà phật

Reply

Nấm Mèo November 29, 2019 at 5:40 pm

Con nam mô a di đà phật

Reply

Quang n November 29, 2019 at 5:40 pm

NAM MO DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN QUAN THE AM BO TAT.

Reply

Thanh Đức Nguyễn November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

Reply

Thành Tâm hướng Phật November 29, 2019 at 5:40 pm

Chấp tay khấn nguyện: Kính chúc các bạn và quý phật tử  thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng sanh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng. Nam mô a di đà phật.

Reply

Ghen Erik Min November 29, 2019 at 5:40 pm

nam mo a di da phat
nam mo quan the am bo tat
nam mo bon su thich ca mau ni phat
con chuc su thay suc khoe doi dao vien man . nam mo a di da phat

Reply

Cuong Nguyen November 29, 2019 at 5:40 pm

CON NAM MO A DI DA PHAT 🙏NAM MO BON SƯ THICH CA MAU NI PHAT 🙏NAM MO CƯU KHO CƯU NAN LINH CAM QUAN THE AM BO TAT 🙏🙏🙏

Reply

Dung Pham November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mo bon su tich ca mo ni phat nam mo quan the am bo tat cuu kho cuu nan quan the am bo tat

Reply

Lach Bui November 29, 2019 at 5:40 pm

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ MẸ HIÊN ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
🙏🙏🙏🙇🙇🙇

Reply

Ve Vu November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏🙏

Reply

Nguyen Nhan November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô quan thế âm bồ tát🌹🌹🌹

Reply

Bon Phan November 29, 2019 at 5:40 pm

Nam mô mẹ hiền cúu khổ Đại bi quán thể âm bồ tát

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *