Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (DVTC) là Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề cho ngành du lịch Đà Nẵng, khu vực Miền Trung – Tây nguyên và cả nước.

CLB Hướng Dẫn Viên DVTC là kênh trực tuyến trực thuộc Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.
CLB Hướng Dẫn Viên DVTC là đăng tải các hoạt động của CLB cũng như Khoa Lữ hành – Hướng dẫn Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

Hãy đăng ký để không bỏ lỡ những hoạt động thú vị của CLB nhé.

Để biết thêm thông tin chi tiết về trường, vui lòng truy cập:

Facebook:
Các hoạt động ngoại khóa khác:

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *