Khi các bạn thay đổi tên đăng nhập khi vào học My ELTeach sẽ giúp các bạn dễ nhớ hơn. Lưu ý nên ghi ra tên đăng nhập (và password nếu có thay đổi) trước khi thực hiện nhé.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *