#truyenaudio #thánh vương #radiobooks
___Cảnh giới tu luyện:

+Tầng thứ nhất: Dưỡng Khí.
+Tầng thứ hai: Vận Khí – Là vận chuyển nguyên khí trong cơ thể chạy qua kinh lạc.
+Tầng thứ ba: Tụ Khí – Là đem nguyên khí tụ tập lại giấu tại bên trong khí hải.
+Tầng thứ tư: Luyện Khí – Là giai đoạn sau khi tụ tập lại nguyên khí tiến hành tinh luyện, bách luyện thành cương.
+Tầng thứ năm: Bạo Khí – Là khí công được phóng xuất ra bên ngoài, cách không đả thương.
+Tiếp đến là tầng thứ sáu: Binh Khí – là ngưng khí thành binh.
+Tầng thứ bảy: Tượng Khí – là tượng hình tượng ý. Khí công ngưng tụ thành mãnh thú long hổ, thậm chí là hình tượng của các loại có cánh khác, lăng không lướt đi, xẹt qua ngang trời.
+Tầng thứ tám: Hóa Khí – là xuất thần nhập hóa, ngưng tụ thành lồng khí bảo vệ toàn thân, đao thương bất nhập.
+Tầng thứ chín: Khí Tông – là khí công tông sư, đây là giai đoạn mà hiện tại đối với Dương Kỳ là quá xa vời không thế với tới.

***10 : Cảnh giới Đoạt Mệnh(còn tiếp)….

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Long Vuong January 14, 2020 at 12:40 pm

Bộ truyện thánh vương,bạn đọc gần xong chưa vậy

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *