Thứ Hai, ngày 02 tháng 9 năm 2019
Tàu 18 của Hải quân Việt Nam đã được nâng cấp trước tập trận ASEAN | Clever Money

#Clever_Money

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *