💻️ Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 3
🎨 Chủ đề 2: Em tập vẽ
🎨 Tập vẽ với phần mềm TUX PAINT
⬇️ Link download:
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Biết cách sử dụng các công cụ vẽ hình trong phần mềm Tux Paint.
☑ Vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh bằng chương trình Tux Paint.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

hieu thu December 27, 2019 at 11:19 am

Hay quá

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *