Đến Bản Hồ trải nghiệm tắm suối khoáng nóng và thưởng thức gà nướng mắc khén. Suối khoáng ở làng du lịch Bản Hồ mang nét cuốn hút riêng khó tả….

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *