Tôi nghe nói ở Việt Nam người ta thường chọn PHỞ và hình thức và chọn CƠM vì chất lượng. Tôi chọn máy lọc nước EUROPURA vì cả hình thức lẫn chất lượng.

Nói thì nói thế thối chứ anh ý thích cả 3 cơ! 😀

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Mai Huong December 22, 2019 at 6:19 am

Very good. Mr Tadas Jurgutis. I'm Huong (…….316)

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *