Spearfishing Việt Nam….hòn ông…cù lao chàm….Tàn nhưng không phế….chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất….( Cruel but not wasted …. winning yourself is the greatest victory ….)

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

3 Comments

  1. Hoi Nguyen
  2. giải trí và cuộc sống
  3. SPEARFISHING VN

Leave a Reply