Tìm các giá trị trùng lặp giữa hai worksheet, hai bảng.
Bạn có hai bảng dữ liệu, hai worksheet, hay hai workbook, bạn cần so sánh chúng với nhau để tìm ra các phần tử trùng lặp, các phần tử không chùng lặp. Ý tưởng là dùng các hàm tìm kiếm như vlookup, hlookup, match. Các hàm này hoạt động rất tốt, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn nhất định khi tiêu chí so sánh phức tạp. Tiêu chí không chỉ là một cột, mà là nhiều cột. Hàm countifs chính là chìa khóa.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Hanh Do December 31, 2019 at 6:19 pm

bạn ơi chỉ mình với mình có 2 cột A và b như sau
( a02
a05
a06
a07
a08
a09
a10)

(a04
a03
a04
a05
a06
a07
a08
a09
a10)
mình muốn tìm cách gì mà giống nhau thì bằng 0, không giống thì bằng gì -1

Reply

Hoa Nguyen December 31, 2019 at 6:19 pm

e cũng có bảng nhiều tiêu chí ntn, chi cho e công thức cu thể với ak

Reply

Thu Hiền Nguyễn Ngọc December 31, 2019 at 6:19 pm

Nếu chỉ cần xét một tiêu chí, bạn có thể dùng hàm countif cũng được.

Reply

Thu Hiền Nguyễn Ngọc December 31, 2019 at 6:19 pm

https://www.facebook.com/groups/hocexcel.online/permalink/1031792176920144/

Reply

Thu Hiền Nguyễn Ngọc December 31, 2019 at 6:19 pm

Bạn có hai bảng dữ liệu, hai worksheet, hay hai workbook, bạn cần
so sánh chúng với nhau để tìm ra các phần tử trùng lặp, các phần tử không chùng
lặp. Ý tưởng là dùng các hàm tìm kiếm như vlookup, hlookup, match. Các hàm này
hoạt động rất tốt, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn nhất định khi tiêu chí so sánh phức
tạp. Tiêu chí không chỉ là một cột, mà là nhiều cột. Hàm countifs chính là chìa
khóa.

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *