Trên thị trường Việt Nam hiện tại có 2 kiểu máy giặt phổ biến gồm lồng ngang và lồng đứng. Tại sai lại có 2 loại này và nên chọn máy giặt lồng ngang hay lồng đứng cho gia đình của bạn.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *