Trong kỳ nghỉ mát ở coto vừa qua, gia đình nhím đá khám phá đảo, và săn bào ngư khá tuyệt vời.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *