VTC Now | Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Blockchain trong nhiều lĩnh vực, Đại học RMIT dự định mở các chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học về Blockchain tại Việt Nam.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *