Thông tin căn hộ: Mizuki Park
Vị trí: Đường Số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Video được thực hiện bởi NADA TV
Hotline: 0938322336

Xem thêm thông tin tại

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *