Từ 75 km xuống 25 km đi chỉ mất 30 phút từ thành phố Hải Phòng sang Hạ Long ở Quảng Ninh bằng cây cầu 7 nghìn tỷ có tên Bạch Đằng. Gia đình mình đã…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *