Chuỗi video cơ bản và nâng cao hướng dẫn về Powerpoint:
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3:
Bài 4:
Bài 5:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

DU Nguyễn Phi December 22, 2019 at 3:49 am

Lưu dưới dạng gì để có thể dùng lại z

Reply

Văn Linh Tô December 22, 2019 at 3:49 am

Thank anh!!!

Reply

tiên thủy December 22, 2019 at 3:49 am

Sao cái hình của em màu trắng, nhưng vẽ shapes màu xanh đè lên. Nhưng cái hình không đổi màu được

Reply

Đoan Nguyễn December 22, 2019 at 3:49 am

Cảm ơn anh nhé. E lần maiz kb lm tn 🙂

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *