#phimhay2019#phimmoi#Quynhbupbe#Quynhbapbenh#Quynhbupbengoaitruyen2019#
Đạo diễn: Bùi Thọ Thịnh
Quay phim: HuyKam
TCSX: Trịnh Xuân Hảo
Họa sỹ: Ngọc Sông
Âm nhạc: Tôn Tẫn
Dựng phim: Thế Ngọc
Đồ họa: Ngọc Quất, Thùy Rung
Post Production: Thanh Non media
Nhà sản xuất: IVCOM – HHK
Sản xuất 03-02-2019.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Thanh Non Studio December 29, 2019 at 12:45 am

Quỳnh bấp bênh – Quỳnh búp bê ngoại truyện

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *