#badboysforlife #nđchannel
Một bộ phim Bad Boys thứ ba đã được thảo luận sau thành công của phần hai, với đạo diễn ban đầu Michael Bay nói rằng anh ta sẽ quan tâm đến việc quay lại nhưng những hạn chế về ngân sách sẽ gây khó khăn. Bộ phim đã trải qua nhiều nỗ lực phát triển trong thập kỷ tới, với nhiều nhà văn và đạo diễn khác nhau. Cuối cùng vào tháng 10 năm 2018, dự án đã được công bố chính thức, và việc quay phim diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019 tại Atlanta và Miami .

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *