Con đường phát triển du lịch ở Đông Triều đang mở ra là sự liên kết giữa các di tích lịch sử, văn hóa ở các địa phương, vùng miền trong tỉnh, giúp cho du khách có cơ hội trải nghiệm và có góc nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về các di tích, di sản này.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: [email protected]

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *