Ngày 11/11, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã ký quyết định Phê duyệt Chiến lược OneFPT giai đoạn 2011-2024 và Cam kết chiến lược của các Chương trình OneFPT và Công ty thành viên. Website FPT TELECOM:
FB:
Trung tâm phát triển Truyền Hình IPTV:

Chủ tịch Trương Gia Bình và Hội đồng Chiến lược FPT đã thông qua các chương trình Chiến lược cấp Tập đoàn, gồm: Băng thông rộng và Nội dung số, Sản phẩm dịch vụ “Made-by-FPT”, Giải pháp công nghệ FPT, Toàn cầu hóa, OneFPT tại các Công ty thành viên và Ban chức năng Tập đoàn, Đổi mới đãi ngộ nhân sự, Hợp lực, Bảo tồn và phát triển văn hóa FPT, Vươn lên Trí tuệ Việt Nam và Sức khỏe quy trình.

Anh Bình cũng đồng ý khẩu hiệu OneFPT giai đoạn 2011 — 2014 là “OneFPT – Thông minh hơn”. Cụ thể, trong năm 2012, “Công nghệ” là từ khóa chính của Tập đoàn.
Theo đó, công nghệ sẽ là một trong những yếu tố chính giúp xây dựng FPT thành 1 tập đoàn công nghệ vững mạnh, hướng đến mục tiêu xác lập được vị thế trọng yếu trong phát triển hạ tầng kinh tế, văn hóa và xã hội Việt Nam bằng CNTT, dịch chuyển từ cung cấp dịch vụ sang vung cấp Giải pháp, trong năm 2014.

Đích đến của FPT trong giai đoạn đầu sẽ là tăng trưởng lợi nhuận 4 lần trong 4 năm đồng thời giảm chi phí và tăng năng suất.

Để đạt được điều đó, phương thức hành động của FPT là: “Tiếp thu, làm chủ, sáng tạo công nghệ và tri thức tiên tiến nhất đưa FPT thành tập đoàn toàn cầu hàng đầu của Việt Nam”.

Chiến lược OneFPT được ra đời từ năm 2010, với mục tiêu FPT phải trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu hàng đầu của Việt Nam.

Lộ trình chiến lược này gồm 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (2011-2014) — Vị thế: Xác lập vị trí trọng yếu trong phát triển hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam; Giai đoạn 2 (2015-2019) – Dẫn đầu: Vươn lên vị trí hàng đầu các doanh nghiệp Việt Nam (kể cả doanh nghiệp Quốc doanh); Giai đoạn 3: (2020 — 2024) – Toàn cầu: Đứng vào danh sách Top 500 trong Forbes Global 2000.
Định hướng chiến lược OneFPT bao gồm: Hợp lực (Synergy), Go mass và Best-in-class.

Ở định hướng Synergy, FPT sẽ tập hợp mọi nguồn lực trong và ngoài FPT cho nhiệm vụ OneFPT, cụ thể: “Một sở hữu, Một nguồn lực, Một nguồn lợi ích”; đoàn kết và đơn giản hóa Hệ thống điều hành FPT; Cung cấp cho mỗi khách hàng mọi giải pháp, sản phẩm/dịch vụ FPT; Tăng cường giao tiếp, hợp tác nội bộ “Người FPT dùng hàng và dịch vụ FPT”

Với Go mass, FPT sẽ tiến vào thị trường đại chúng (Go Mass), đưa dịch vụ và sản phẩm FPT đến khách hàng đại chúng kịp thời, mọi nơi, mọi lúc, bằng cách: Xây dựng Thương hiệu FPT; Tăng thị phần không ngừng; Phát triển hạ tầng cung cấp sản phẩm/dịch vụ đến người tiêu dùng; Tận dụng lợi thế giao dịch điện tử.

Ở Best-in-class, các CBNV làm tốt nhất, đến tận cùng công việc của mình thông qua việc: Tinh gọn và hiệu quả nhất hướng đến Phòng ngừa, Thấu trí; Lập Chuẩn Hệ thống chất lượng FPT ở đẳng cấp Thế giới; Hướng đến Sản phẩm /Dich vụ tốt nhất; Xây dựng và phát triển nghệ thuật quản trị đỉnh cao “Best-in-Class”; Ưu đãi hiền tài, đúng người, đúng việc (Right People); và Liên tục sáng tạo và cải tiến.

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *