Cảnh cho trăn ăn gà. ăn lần này no cả nửa năm..
FB người nuôi trăn: Phạm Cương

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *