“Các bạn hãy nhớ, hãy yêu thương môi trường mình sống hơn, các bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn…” Trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng gia tăng, nhiều nghệ sĩ đã chung tay kêu gọi trồng cây phủ xanh Việt Nam.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *