Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để phát triển các dự án nhà ở xã hội, thế nhưng hiện nay, con số này chỉ đạt hơn 30% so với mục tiêu…

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bat-dong-san

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *