LH: 0705 763 609. Giá gốc: 2,65 tỷ đồng (Ngang 5 x 18 = 90m2).

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *