Canada là quốc gia đứng đầu trong danh sách 10 nước xả rác nhiều nhất thế giới tính theo đầu người.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://otrasnoviaxeiro.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *