Mùa hè đến chúng mình cùng dự KHÓA TU, tại ngôi chùa chan hoà tình thương.
Là người Phật tử trẻ tuổi ta phải chăm ngoan, cùng áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống.
Hãy sống biết mình biết người, diệt bỏ lòng tham và thấy rằng ai ai cũng là người thân.
Những điều bổ ích tôi được học từ KHÓA TU

Bạn ơi, hãy tham dự KHÓA TU MÙA HÈ CHÙA BA VÀNG cùng tôi!
🔴Facebook:
🔴Website:
🔴Email: [email protected]
🔴Youtube:
🔴Instagram:

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *