Đây là video mình làm từ chuyến đi Đà Lạt 2 ngày 1 đêm của mình, chuyến đi Đà Lạt lần đầu tiên và lần đầu tiên tập tành làm video. Các bạn xem…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://otrasnoviaxeiro.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *