Niệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hiển Trần October 29, 2019 at 2:55 am

Nam mô a di đà phật,
Nam mô pháp ,Nam mô Tăng,
Nam mô Bôn su Thích ca Mâu ni phật,
Nam mô mười phương chu phật Bô TaT,
Nam mô a di đà phật, 🙏🙏🙏

Reply

Bình Trần October 29, 2019 at 2:55 am

con. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏

Reply

Hanh Nguyen October 29, 2019 at 2:55 am

Con nam mô a di đà phật.

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *