Múa Vui đến trường
Biểu diễn: Lớp 3a2
Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Quay phim và dựng phim: Mạnh Minh

Nguồn: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm bài viết: https://otrasnoviaxeiro.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *