Từ trước đến nay sẽ nghĩ là làm việc trong một công ty công nghệ nào đó chứ không nghĩ sẽ làm tại một trung tâm piano (chỗ người quen nha :))) ) công…

source: https://otrasnoviaxeiro.com/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://otrasnoviaxeiro.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *